Jazz & Improvisation

Pipa - Solo

 

 

Yang Jing: Nine Jade Chains九连钰

 

02 June 98 Oji ...
03 Sep 2000 Fei...
08 June 1998 Ha...
09 Jan 2000 Yoy...
2 May 2004 Luze...
10 Mar 22,1998 ...
11 Nov 2000 Tsu...
17 8 April 2000...
18
23
1999 Yang Jing
2000 Flyer of M...
2002 Fukushima ...
2003 Feb Tokyo
2003 Kyoto
2003 Nov Musaka...
2004 Aug Kobuch...
2004 Dec Shangh...
2004 June6 Nara...
2004 Yanatotaka...
2004 Yang Jing ...
2004 Yang Jing ...
Asakura
JingFlyer May i...
March 2001 Kioi...
March2001 poste...
March 2001 solo...
May 2005 Kubuch...
Osaka 28 April ...
Yang Jing in co...
Yang Jing poste...
Yang Jing recit...
2000_June_Tokyo
2008 oct tsuluo...
20060217a
yj20070829_m
20080607
2008china-samst...

With Big Band

Yang Jing Pipa with big band:
On the way to home town

 

Yang Jing pipa
with Big Band in Shanghai 2008

 

 

 

Copyright © 2008-19 asiamusic.ch. All Rights Reserved.